Редакционная политика

Область и проблематика

Моделирование. Искусственный интеллект. Автоматизированное проектирование.

 

Политика разделов

Информатика и моделирование

Выбрано Принимает рукописи Выбрано Индексируемый Выбрано Рецензируемый
 

Процесс рецензирования

На першому етапі всі рукописи статей залежно від їх спрямування і тематики надходять до членів редакційної колегії, відповідальним за науковий рівень статей кожного з розділів журналу, на предмет їх відповідності політики журналу, вимогам і рубриками журналу. Процес розгляду рукописи займає, як правило, 7-10 днів. У разі позитивного рішення членів редакційної колегії рукопис статті надходить до одного рецензента на"одностороннє сліпе" рецензування (рецензент знає ім'я автора, автор - не знає іменірецензента). Через, приблизно, 2-3 тижні, коментарі та зауваження рецензента передаютьсяавтору статті разом з рекомендаціями про можливе редагуванні та доопрацюванні рукописи.Також рецензент складає звіт (при необхідності) автору статті та редакції журналу або про прийняття рукопису без доопрацювання, або ж надає можливість автору повторно ознайомитися з рукописом статті та повторно представити її в редакції після доопрацювання та усунення зауважень, або ж про повне відхилення рукопису без можливості повторної її подачі до редакції журналу.

 

Политика открытого доступа

Статьи этого журнала непосредственно доступны всем желающим, исходя из принципа, что свободный открытый доступ к результатам исследований способствует увеличению всеобщего знания.

 

Архивирование

Этот журнал использует систему LOCKSS для создания общих архивов участвующих библиотек и издателей с тем, чтобы повысить надежность и доступность публикаций. Больше об этом, см. здесь.