DOI: https://doi.org/10.20998/2411-0558.2012.38.02

ІНФОРМАЦІЙНА ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАЛЬНОЇ ПРОЦЕДУРИ

Г.І. БАРИЛО, А.М. ЗАЗУЛЯК, О.Т. КОЖУХАР, Н.І. КУС

Аннотация


Показано необхідність додаткового інформаційного забезпечення проведення лікувальних терапевтичних сеансів. Запропоновано шляхи вдосконалення оптико-електронної системи підтримки прийняття рішень. Реалізовано програмно-апаратний комплекс при оцінюванні ефективності лікувального сеансу. Іл.: 2. Бібліогр.: 8 назв.
Ключові слова: оптико-електронна система, оцінювання ефективності, програмно-апаратний комплекс.

Полный текст:

PDF (Українська)