Розробка інтелектуальної технології управління складними об'єктами на основі уніфікованої штучної імунної системи

Автор(и)

Анотація

Дослідження присвячені актуальній проблемі створення фундаментальних теоретичних основ штучних імунних систем з метою розробки високоефективної інноваційної технології для синтезу інтелектуальних систем управління складними об'єктами, які функціонують в умовах невизначеності параметрів і подальшого застосування в системах промислової автоматизації з використанням сучасної мікропроцесорної техніки. Дано визначення уніфікованої штучної імунної системи і показана актуальність розвитку даного напрямку. Бібліогр.: 15 назв.

Ключові слова: інтелектуальна технологія; технологія управління складним об'єктом; уніфікована штучна імунна система.

Опубліковано

2020-12-25