Метод пошуку та оцінки впливу причинно-наслідкових зв’язків в системах прийняття рішень

Автор(и)

Анотація

В роботі розглянуто предметні області, в яких виникає необхідність встановлення причинно-наслідкових зв’язків, а також використання сучасних методів встановлення причинно-наслідкових зв’язків. Надається метод встановлення взаємозв’язків між заданими вершинам, а також оцінки впливу однієї вершини на іншу у випадку лінійних та нелінійних зв’язків та у випадках наявності циклів і петель в графі. Наведено покроковий алгоритм для вирішення задачі встановлення та оцінки причинно-наслідкового зв’язку між заданими вершинами на множині. Іл.: 1. Табл.: 4. Бібліогр.: 27 назв.

Ключові слова: оцінка впливу; встановлення та оцінка причинно-наслідкових зв’язків, покроковий алгоритм для вирішення задачі.

Опубліковано

2020-12-25