Діагностика та моніторинг психофізіологічного стану людини на основі багатовимірних перехідних функцій окуло-моторної системи

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/2411-0558.2022.02.14

Анотація

Розв’язано важливу науково-практичну задачу, яка полягає у створенні методів та інструментальних засобів нелінійної динамічної ідентифікації «вхід-вихід» окуло-моторної системи (ОМС) людини на основі моделей Вольтерри у вигляді багатовимірних перехідних функцій (n-вимірних інтегралів від ядер Вольтерри) з використанням інноваційної технології айтрекінгу. В якості тестових сигналів застосовуються візуальні стимули, які відображаються на екрані монітора на різних відстанях від стартової позиції, що формально відповідає дії ступінчатих сигналів з різними амплітудами на вході ОМС. Здійснено експериментальні дослідження ОМС фізичних осіб за допомогою айтрекера Tobii Pro TX300 та визначені на основі даних окулографічних досліджень перехідні функції першого та діагональні перетини перехідних функцій другого та третього порядку. Моделі відрізняються від відомих тим, що надають можливість моделювання ОМС у заданому інтервалі вхідних сигналів за межею радіусу збіжності ряду Вольтерри. Отримані багатовимірні функції використовуються в якості джерела первинних даних при реалізації інтелектуальної інформаційної технології діагностики та моніторингу психофізіологічних станів людини. Запропоновано множину евристичних ознак, які визначаються за допомогою інтегральних і диференціальних перетворень отриманих перехідних функцій ОМС. Досліджено інформативність окремих ознак та їх всіх можливих поєднань в парах за показником імовірності правильного розпізнавання. Результати досліджень отримано за допомогою побудови байєсівських класифікаторів у різних просторах запропонованих ознак. Іл.: 2. Бібл.: 15 назв.

Ключові слова: психофізіологічний стан, діагностика, моніторинг, окуло-моторна система, ідентифікація, модель Вольтерри, багатовимірні перехідні функції, тестові візуальні стимули, технологія айтрекінгу

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-15