Нейромережеве моделювання в реалізації системи визначення ураження сітківки ока діабетичного походження

Авторы

DOI:

https://doi.org/10.20998/2411-0558.2023.01.03

Аннотация

З метою визначення стадії ураження сітківки ока діабетичного походження застосовано механізми машинного навчання. Обґрунтовано використання згорткової нейронної мережі DenseNet для якісного розпізнавання і сегментації зображень. Проведено модифікацію мереж DenseNet-121, DenseNet-169 і DenseNet-201 шляхом додавання додаткових шарів. Розроблено програмні механізми обробки зображень за допомогою розмиття Гауса, видалення чорних рамок і мінімізації впливу зміни положення зображень на якість розпізнавання. Здійснено побудовання і навчання моделі. Отримано високі показники точності розпізнавання.  Для мережі  DenseNet-201 отримано показник 97.9%, що переважає показники мереж DenseNet-121 і DenseNet-169. Іл.: 2. Табл.: 1. Бібліогр.: 13 назв.

Опубликован

2023-10-15