Прикладне програмне забезпечення для моделювання параметрів сенсорів на основі кварцових п’єзоелектричних елементів

Авторы

DOI:

https://doi.org/10.20998/2411-0558.2023.01.05

Аннотация

Розв’язано прикладну науково-технічну задачу побудови програмного забезпечення для дослідження параметрів кварцових п'єзоелементів із міжелектродним зазором. Проведено аналітичний огляд задач, що виникають під час моделювання параметрів, основні підходи до побудови наукового програмного забезпечення із використанням універсальних математичних пакетів та вузько спеціалізованих програм. Розроблено структуру компонентів програмного забезпечення із використанням принципів об’єктно-орієнтованого дизайну та програмування. Розроблено бібліотеку підпрограм для розрахунків фізичних параметрів кварцових елементів мовою програмування Python. Програмне забезпечення може бути розширеним за рахунок використання додаткових уточнених математичних моделей. Іл.: 3. Бібліогр.: 14 назв.

Опубликован

2023-10-15