Методи побудови тестів для інтерактивних комп’ютерних мереж на структурно-логічному рівні

Авторы

DOI:

https://doi.org/10.20998/2411-0558.2023.01.07

Аннотация

Розроблено методи синтезу перевіряючих послідовностей інтеративних комп’ютерних мереж з використанням циклічних, відмінних і характеристичних символів автоматної моделі комірки мережи. Розроблено та обґрунтовано новий метод модифікації автоматної діаграми комірки, яка не має відмінної послідовності і передбачає введення додаткового вхідного символу та використання кодів станів, що породжує Гамільтонів цикл у послідовності переходів. Розроблено методи та процедури синтезу одновимірних і двовимірних мережі з розподіленим управлінням конфігурацією. Іл.: 1. Бібліогр.: 10 назв.

Опубликован

2023-10-15