DOI: https://doi.org/10.20998/2411-0558.2012.38.16

МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕДУРИ МОНІТОРИНГУ БЕЗПЕКИ В РОЗПОДІЛЕНИХ БАЗАХ ДАНИХ

В.Є. МУХІН, Я.І. КОРНАГА

Аннотация


Розглянуто засоби підтримки безпечної обробки даних в розподілених базах даних. Визначено основні компоненти системи управлінням моніторингу серверу безпеки даних. Запропоновано засоби моніторингу безпеки з прискореною обробкою даних. Для аналізу ефективності цих засобів проведені експериментальні дослідження часу пошуку і вибірки даних з моніторингу безпеки. Іл.: 3. Табл.: 1. Бібліогр.: 10 назв.
Ключові слова: бази даних, сервер безпеки, моніторинг, пошук і вибірка даних.

Полный текст:

PDF (Українська)