№ 38 (2012): Вісник НТУ "ХПІ". Серія "Інформатика і моделювання"

					##issue.viewIssueIdentification##

Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Інформатика та моделювання. –  Харків:  НТУ  "ХПІ",  2012.  –  № 38. –  204 с.

Опубліковано: 2012-12-18

Інформаційні технології