DOI: https://doi.org/10.20998/2411-0558.2016.21.06

МЕТОДИКА ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНИХ ТУРИСТИЧНИХ МАРШРУТІВ АЛГОРИТМАМИ НАСЛІДУВАННЯ МУРАШИНОЇ КОЛОНІЇ

Vasyl Lytvyn, Dmytro Ugryn

Аннотация


У статті подано методику вирішення завдань пошуку оптимальних маршрутів туризму. Здійснено формальний математичний опис задачі проектування маршрутної туристичної мережі. На основі проведеного аналізу чисельних методів їх вирішення зроблено висновок, що одним з найбільш перспективних на сьогоднішній день є метод оптимізації наслідуванням мурашиної колонії. На прикладі показано, як в алгоритми вирішення прикладних дискретних задач оптимізації впровадити складові самоорганізації мурах. Іл.: 2. Бібліогр.: 16 назв.

Ключові слова: пошук оптимальних маршрутів туризму, метод оптимізації наслідуванням мурашиної колонії, чисельний метод.


Полный текст:

PDF PDF (Українська)