№ 21 (2016): Вестник Национального технического университета "ХПИ". Серия: Информатика и моделирование

Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Інформатика та моделювання. –  Харків: НТУ  "ХПІ". – 2016.  –  № 21 (1193). –  195 с.
Опубліковано: 2016-12-17

Інформаційні технології