Методи композиції різницевих апроксимацій при моделюванні динамічних процесів

Авторы

DOI:

https://doi.org/10.20998/2411-0558.2023.01.01

Аннотация

У роботі досліджено методи композиції різницевих апроксимацій для формування одно- і багатокрокових паралельних різницевих схем заданого порядку, орієнтованих на чисельний розв’язок завдання Коші як для звичайних диференційних рівнянь, так і для еволюційних рівнянь з частинними похідними. Пропоновані дискретні апроксимації дозволяють варіювати порядок похибки, відходячи від максимально можливого на фіксованій множині вузлів, але забезпечуючи при цьому абсолютну або A-α стійкість чисельних розв’язань. Дослідження властивостей запропонованих матриць переходів, що пов’язують опорні і розрахункові точки, дозволяють визначити характер стійкості сформованих різницевих схем за початковими даними і за правими частинами. Автоматичне генерування стійких різницевих схем дозволяє враховувати топологію процесорного поля, отже, з максимальною ефективністю використовувати наявний обчислювальний ресурс. Іл.: 10. Бібліогр.: 18 назв.

Опубликован

2023-10-15