Внутрішня балістика системи стріла–лук у поперечній площині

Авторы

DOI:

https://doi.org/10.20998/2411-0558.2023.01.11

Аннотация

Розроблено механіко–математичну модель системи стріла–лук з урахуванням поздовжнього динамічному згину стріли у поперечній площині. Застосовано метод дослідження системи у формі рівнянь Лагранжа другого роду, побудованих на основі варіаційного принципу Гамільтона. Власні частоти і форми коливань визначено за допомоги модифікованого методу Ньютона із застосуванням рядів Феодосьєва. Іл.: 3. Бібліогр.: 23 назв.

Опубликован

2023-10-15