№ 62 (2014): Вестник НТУ "ХПИ". Серия "Информатика и моделирование"

Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Інформатика та моделювання. –  Харків: НТУ  "ХПІ". – 2014.  –  № 62  (1104). –  147 с.
Опубліковано: 2014-12-30

Інформаційні технології