№ 35 (2014): Вестник НТУ "ХПИ". Серия "Информатика и моделирование"

Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Інформатика та моделювання. –  Харків: НТУ  "ХПІ". – 2014.  –  № 35  (1078). –  202 с.
Опубліковано: 2014-07-30

Інформаційні технології