№ 19 (2013): Вестник НТУ "ХПИ". Серия "Информатика и моделирование"

					##issue.viewIssueIdentification##
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Інформатика та моделювання. –  Харків: НТУ  "ХПІ". – 2013.  –  № 19  (992). –  175 с.
Опубліковано: 2013-12-24

Інформаційні технології