№ 33 (2015): Вестник Национального технического университета "ХПИ". Серия: Информатика и моделирование

Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Інформатика та моделювання. –  Харків: НТУ  "ХПІ". – 2015.  –  № 33 (1142). –  216 с.
Опубліковано: 2016-11-29

Інформаційні технології