№ 62 (2012): Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Інформатика та моделювання.

Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Інформатика та моделювання. –  Харків: НТУ "ХПІ". – 2012.  –  № 62 (968) –  203 с.

Опубліковано: 2013-01-06

Інформаційні технології