№ 21 (2017): Вестник Национального технического университета "ХПИ". Серия: Информатика и моделирование

Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Інформатика та моделювання. –  Харків: НТУ  "ХПІ". – 2017.  –  № 21 (1243). –  178 с.
Опубліковано: 2017-10-12

Інформаційні технології