№ 39 (2013): Вестник НТУ "ХПИ". Серия "Информатика и моделирование"

Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Інформатика та моделювання. –  Харків: НТУ  "ХПІ". – 2013.  –  № 39  (1012). –  208 с.

Опубліковано: 2013-10-29

Інформаційні технології